Network Menu

Årsmöte för SWEA Örestad 13/2 2018. Eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 20 december 2017

Mötet äger rum på Clarion Grand Hotel, Stortorget, Helsingborg den 13 februari 2018. Mer information om mötet kommer senare.

För att få rösta på årsmötet måste man ha betalt sin årsavgift för 2018:
425,- kr till SWEA Örestad Bankgiro 5716-7462

 

Hälsningar Styrelsen