Network Menu

SWEA Örestads Stipendium 2018

Map Unavailable

Datum/Tid
Datum: 2018-07-25
00:00 – 23:59


Har tilldelats Pernilla Ahlström, Höganäs

Stipendiet ska delas ut till någon som verkar för att öka förståelsen i Sverige för svensk kultur och svenska traditioner bland ungdomar av svensk eller utländsk bakgrund och på detta sätt minska segregationen i samhället.

Pernilla arbetar i Höganäs Kommun som simlärare, babysiminstruktör, vattenträningsledare samt utbildare inom dessa kategorier. Hon har ägnat hela sitt yrkesverksamma liv åt att på olika sätt utbilda och hjälpa unga människor oberoende av nationalitet, diagnos eller ålder.

Att våga möta en ny värld, seder och bruk, våga hitta sina styrkor och utmaningar var målsättningen. Hon har speciellt engagerat sig i integration av muslimska invandrare, såväl ungdomar som kvinnor och barn.

Utdelning av stipendiet äger rum den 25 juli 2018 vid SWEA Örestads traditionella sommarlunch på Hotell Sand i Båstad.