Network Menu

19/10 Studiebesök på Nordic Sugar, Örtofta

Är du nyfiken på att se sockerbetor omvandlas till socker ? Välkommen då till ett studiebesök på  Nordic Sugar, Örtofta

Nordic Sugar är en av de största och mest effektiva sockerfabrikerna i Europa. Sockerfabriken byggdes 1889 och är sedan 2006 den enda i Sverige. 80% av det svenska sockret går till industrin, resten hamnar direkt hos hushållen. 20 000 ton betor tas omhand varje dygn under säsongen i Örtoftas svindlande system av ingenjörskonst.

Vi träffas vid fabriken, Sockerbruksvägen 1 i Eslöv.

Kl. 12.00                                                  Serveras kaffe, smörgås och liten kaka.

Kl. 13.00 – 15.30                                     Guidad tur på Nordic Sugar

Klädsel                                                    Långbyxor och lågskor ( fabriksområde )

OBS många trappor och därför mindre lämpligt för de som har svårt att gå !

Deltagarantal  Max 25 personer därefter väntelista

Anmälan senast den 10 oktober genom mail till leo.kamstad(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com eller till

Marianne Leo Kamstad tfn 070-529 91 30

Kostnad 100 kronor inbetalas till bankgiro 5716-7462 SWEA ÖRESTAD ( ange namn och aktivitet) senast den 10 oktober. Anmälan är bindande och kan inte enbart göras som inbetalning !

Vi ska tänka på miljön och köra med så få bilar som möjligt. Är du villig att köra med din bil – var vänlig meddela detta vid anmälan. Körersättning med 20 kr per mil ska fördelas mellan samtliga i bilen, gäller även föraren. Sedvanlig samåkningslista skickas till samtliga deltagare.

Välkommen önskar  Programgruppen