Network Menu

Kommittéer

 Programkommittén

Siv Arvelid (sammankallande)

Susan Boman-Moman

Madeleine Enhörning

Marianne Leo Kampstad

 

Valberedningen

Kerstin Stråmark Johansen (sammankallande)
Tina Janson
Ulla Yngvesson

Från styrelsen

Anna Chiara Wohl

Jill Hilford

Stipendiekommittén

Lola Hill (sammankallande)
Siv Arvelid
Anna Wohl

Lotta Aru