Network Menu

Kommittéer

 Programkommittén

Susan Boman-Moman

Madeleine Enhörning

Marianne Leo Kampstad

 

Valberedningen

Kerstin Stråmark Johansen (sammankallande)
Tina Janson
Ulla Yngvesson

Från styrelsen

Anna Chiara Wohl

Jill Hilford

Stipendiekommittén

Lola Hill (sammankallande)
Anna Wohl

Lotta Aru