Network Menu

Kommittéer

 Programkommittén

Natasja Hovén Rivnac (sammankallande)

Susan Boman-Moman

Madeleine Enhörning

Marianne Leo Kampstad

Siv Arvelid

Valberedningen

Kerstin Stråmark Johansen (sammankallande)
Tina Janson
Ulla Yngvesson

Från styrelsen

Ännu ej utsedda

Stipendiekommittén

Lola Hill (sammankallande)
Siv Arvelid
Anna Wohl