Network Menu

Medlemsansökan SWEA Örestad

Fyll i medlemsansökan och klicka på skicka.

Har du några frågor, vänd dig till medlemsansvarig

Jill Hilford

orestad.medlem(Replace this parenthesis with the @ sign)swea.org

042-13 01 70, 070-509 69 80

 

Ansökan om medlemskap i SWEA Örestad

  • För att bli medlem i SWEA skall man vara svenska eller svensktalande kvinna över 18 år, vara villig att verka för SWEAs ändamål, vara bosatt på orten genom permanentboende, långtidsanställning eller utbildning.
 

FRIVILLIGA UPPGIFTER

 

Verifiering