Network Menu

SWEA Örestads Stipendium

Stipendiet ska delas ut till någon som verkar för att öka förståelsen i Sverige för svensk kultur och svenska traditioner bland ungdomar av svensk eller utländsk bakgrund och på detta sätt minska segregationen i samhället.

Stipendiekommittéen består av:

Lola Hill (sammankallande)       lolacarstnhill(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com

Anna Wohl                               amwohl(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com

Lotta Aru                                 lotta.aru(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com

 

2016-års stipendium tilldelades llze Stala Stegö, Helsingborg

Stipendiaten2 2016

Utdelningen av stipendiet ägde rum den 27 juli på SWEA Örestads traditionella sommarlunch i Båstad.

llze Stala Stegö är en utomordentligt välrenommerad körledare. Hennes arbete som körledare har rönt uppskattning runt om i hela vårt land men även internationellt har Ilze vunnit flera utmärkelser.

Körsång har djupa rötter i svensk kultur men också i andra kulturer. Att umgås och sjunga tillsammans är viktigt, sången förenar oss människor. Det är inte självklart att dagens unga organiserar sig och sjunger tillsammans såsom tidigare generationer gjort, därför är det viktigt att inspirera och förena just ungdomar till möten genom körsången.

Ilzes strävan att jobba med särskild inriktning på ungdomar grundar sig i en tanke att vi lever i en tid då musikens språk blir allt viktigare och att unga människor genom det gemensamma mötet i musiken skall lära känna sig själva och andra.

Ilze arbetar som körledare i Gustav Adolfs församling, en del av Helsingborg med en hög andel invandrare. Hennes ambition är att stimulera just ungdomar med utländsk bakgrund/nyanlända att delta i körsångsverksamheten”.

 

2015-års stipendium tilldelas Gunilla Eklöf, Helsingborg.

9

Utdelningen av stipendiet ägde rum den 29 juli på SWEA Örestads traditionella sommarlunch i Båstad.

Gunilla arbetar på Tornérhjelms förskola, som bokpedagog och har startat förskolebiblioteket

Bokslukarna. På skolan är 96 % av eleverna flerspråkiga och de har idag tillgång till ca 2000

böcker på 22 olika språk.

http://www.helsingborg.se/tornerhjelmsforskola/tornerhjelms-forskola-i-helsingborg/om-oss/forskolebibliotek/

 

2014-års stipendium tilldelas Johanna Salama, Helsingborg

stipendiat

Utdelningen av stipendiet ägde rum den 23 juli på SWEA Örestads traditionella sommarlunch i Båstad.
Årets stipendiat driver en ideell förening FreeZone. Föreningen verkar för ett jämställt samhälle där varje barn och ungdom känner sitt eget värde, är medveten om sina styrkor och ges resurser att leva i frihet med aktiva livsval.

Man driver stärkande verksamhet för alla tjejer i åldern 13-20 år med fokus på att även nå dem som lever med ett begränsat livsutrymme.

Länk till FreeZone: www.freezone.nu

 

TIDIGARE STIPENDIATER

2013 Ingrid Hauggaard för ”start av projekt där ungdomar, med fokus på självledarskap, träffas ett par gånger i månaden för en skapande verksamhet”.

Stipendiat