Network Menu

SWEA Örestads Stipendium

Stipendiet ska delas ut till någon som verkar för att öka förståelsen i Sverige för svensk kultur och svenska traditioner bland ungdomar av svensk eller utländsk bakgrund och på detta sätt minska segregationen i samhället.

Stipendiekommittéen består av:

Lola Hill (sammankallande)      lolacarstnhill(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com
Siv Arvelid                                siv.arvelid(Replace this parenthesis with the @ sign)telia.com
Anna Wohl                                amwohl(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com@amwohl(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com">gmail.com

 

2016-års stipendium tilldelades llze Stala Stegö, Helsingborg

Utdelningen av stipendiet ägde rum den 27 juli på SWEA Örestads traditionella sommarlunch i Båstad.

llze Stala Stegö är en utomordentligt välrenommerad körledare. Hennes arbete som körledare har rönt uppskattning runt om i hela vårt land men även internationellt har Ilze vunnit flera utmärkelser.

Körsång har djupa rötter i svensk kultur men också i andra kulturer. Att umgås och sjunga tillsammans är viktigt, sången förenar oss människor. Det är inte självklart att dagens unga organiserar sig och sjunger tillsammans såsom tidigare generationer gjort, därför är det viktigt att inspirera och förena just ungdomar till möten genom körsången.

Ilzes strävan att jobba med särskild inriktning på ungdomar grundar sig i en tanke att vi lever i en tid då musikens språk blir allt viktigare och att unga människor genom det gemensamma mötet i musiken skall lära känna sig själva och andra.

Ilze arbetar som körledare i Gustav Adolfs församling, en del av Helsingborg med en hög andel invandrare. Hennes ambition är att stimulera just ungdomar med utländsk bakgrund/nyanlända att delta i körsångsverksamheten”.