Network Menu

Ordföranden har ordet

Kära Sweor,

Den traditionella Sommarlunchen hölls som vanligt på Restaurang Sand i Båstad. Det var 56 damer från när och fjärran som hade trotsat värmen och
begett sig till Båstad.
Förutom att det serveras en “sommarlunch” så delas det även ut ett stipendium. År 2018 gick stipendiet till Pernilla Ahlström som genom att lära invandrarkvinnor att simma även bidrar till att förbättra integrationen mellan olika kulturer.

Pernilla Ahlström är väl värd årets stipendium och SWEA Örestad önskar
henne LYCKA TILL!!