Network Menu

SWEA Örestads Årsmöte 23/2 2021

Välkommen till SWEA Örestads stadgeenliga årsmöte!

 Datum: 23 februari 2021, kl 18.30

Plats: Digitalt via Zoom, Zoomlänken kommer öppnas from kl 18.00

Alla medlemmar i SWEA Örestad är inbjudna att delta på årsmötet.

P.g.a. den rådande situationen med pandemin kommer årsmötet att hållas digitalt via Zoom. Zoom

Länk till mötet skickas ut dagen innan.

Till de av er som känner sig osäkra på att använda Zoom och önskar hjälp med att komma igång, kontakta någon av oss i styrelsen.

 

Förnya ditt medlemskap genom att ​betala medlemsavgiften 400 SEK för fullvärdig medlem och 200 SEK för portomedlem.​ ​

Betalning görs till SWEA Örestads bankgiro 5716-7462

Observera att endast ordinarie medlemmar som har betalat årsavgiften för 2021 har rösträtt vid årsmötet.

 

Anmälan görs senast den 18 februari 2021 ​till Jill Hilford eller Karin Tettzell på

Jill.hilford(Replace this parenthesis with the @ sign)yahoo.se eller karintettzell(Replace this parenthesis with the @ sign)hotmail.com

Följande dokument finns med som bilagor

Kallelse till SWEA Örestads Årsmöte 23 februari 2021

Dagordning SWEA Örestads Årsmöte 23 februari 2021 via ZOOM

Verksamhetsberättelse år 2020 för SWEA Örestad

FULLMAKT, Undertecknad medlem i SWEA Örestad lämnar härmed fullmakt till