Network Menu

Årsmöte för SWEA Örestad 21/2 2018.

KALLELSE TILL SWEA ÖRESTADS ÅRSMÖTE 

Plats: Clarion Grand Hotell, Stortorget, Helsingborg

Tid: Klockan 18.00

Årsmötet börjar: Klockan 18.30

Endast medlemmar som betalt medlemsavgiften, 425 kronor, har rösträtt på årsmötet.

Avgiften betalas in på Bankgiro 5716-7462.

Gäster kan ej deltaga i årsmötesförhandlingarna.

 

Före årsmötet serveras vargtass utan alkohol.

Efter årsmötet serveras middag.

Pris för middagen: 225 kronor för medlemmar, 255 kronor för gäster.

Betalning oss tillhanda senast sista anmälningsdag på Bankgiro 5716-7462. 

Det serveras kycklingfilé, rostad potatis, sås, sallad, mineralvatten/lättöl/ alkoholfritt öl,

till dessert pannacotta, kaffe/te.

Vin och starkare drycker beställs direkt och betalas i baren.

Om du ej äter kyckling, var god meddela om du i stället önskar en vegetarisk rätt eller fisk vid anmälan.

Om du ej önskar deltaga i middagen, var god meddela detta vid anmälan.

Det kostar inget att endast deltaga i årsmötet.

Efter middagen hålls lotteri. Glöm inte att ta med kontanter.

 

Anmälan, som är bindande, senast torsdagen den 15 februari till:

Maj-Lis Lindberg-Pålsson  maj-lis(Replace this parenthesis with the @ sign)lindberg-palsson.com  070-603 80 30

eller

Jill Hilford  jill.hilford(Replace this parenthesis with the @ sign)yahoo.se    070-509 69 80

Ingen återbetalning sker efter sista anmälningsdatum, den 15 februari

VÄLKOMNA STYRELSEN

Vänligen medtag dagordningen till mötet

Verksamhetsberättelse

DAGORDNING

SWEA Örestads Årsmöte på Clarion Grand Hotell, Helsingborg Onsdagen den 21 februari 2018 kl. 18.30

 1. Årsmötet öppnas.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av justeringsmän och två rösträknare för mötet.
 4. Fråga om mötet behörigen utlysts.
 5. Fastställande av föredragningslistan.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2017.
 7. Kassarapport och revisionsberättelse.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 9. Val av ordförande för ett år.
 10.  Val av vice ordförande för ett år.
 11.  Val av sekreterare för ett år.
 12.  Val av skattmästare för ett år.
 13.  Val av övriga ledamöter.
 14.  Val av revisor och revisorssuppleant.
 15.  Val av valberedning och sammankallande.
 16.  Fastställande av medlemsavgiften för 2019.
 17.  Inkomna motioner.
 18.  Övriga frågor.
 19.  Årsmötet avslutas.