Network Menu

Kultur i Lund

Map Unavailable

Datum/Tid
Datum: 2018-12-06
12:00 – 13:00


Kultur i Lund

Möt Lundakvinnor med attityd den 6 december 2018

Möt Lundakvinnor med attityd. En guidad stadsvandring i det julpyntade Lund. Vi börjar med lunch kl 12.00 till självkostnadspris på Mat & Destillat, Kyrkogatan 17, snett mittemot domkyrkan.

Kl 14.00 träffar vi vår guide för 1,5 timmes vandring. På vandringen genom staden berättar hon om Lunds historia samtidigt som olika kvinnor från medeltid till nutid och med olika bakgrund belyses. Vi tas till platser, som var betydelsefulla för kvinnor som

Lina Jonn, Emilie Thomander och Hildur Sandberg.

Anmälan senast den 30 november till Karin Bengtsson  kmbengt@gmail.com eller per telefon 070-677 78 81.

Kostnaden 200 kr insättes på Bg 5716-7462 SWEA Örestad ( ange namn och aktivitet ) senast den 30 november. Anmälan är bindande och kan inte enbart göras som betalning.

Vi tänker på miljön och samåker i egna bilar. Är du villig att köra med din bil var vänlig och anmäl detta vid anmälan. Körersättning med 20 kr per mil ska fördelas mellan samtliga i bilen, gäller även föraren. Sedvanlig samåkningslista skickas till deltagarna.

Varmt välkommen !

Programgruppen