Network Menu

Kulturaktivitet med lunch

Map Unavailable

Datum/Tid
Datum: 2018-06-19
11:00 – 12:00


Kulturaktivitet med lunch, vandring i Helsingborg

Tredje tisdagen i månaden

Anmälan till

Jill Hilford
E-post: jill.hilford@yahoo.se
Mobil: 070 – 509 69 80

eller

Valerie Meredith

E-post: valmer@live.se

Mobil: 070 – 733 74 33

Välkomna