Network Menu

Vandring med guide i Lund. Tema ”Kvinnor med attityd” version 2.

Map Unavailable

Datum/Tid
Datum: 2019-04-11
12:30


Kära SWEOR !
Möt nya Lundakvinnor med attityd. En guidad stadsvandring i Lund som är en fristående fortsättning på ”Möt Lundakvinnor med attityd” och berättar om fler kvinnor som lämnat spår. Se Lund ur ett kvinnligt perspektiv och hör mer om kvinnor som Britta Holmström, Lisa Rolf, Inez Möller, Tora Vega Holmström, Ingrid Persdotter och Cilla Ingvar.
Vi börjar med lunch kl 12.30 till självkostnadspris på Mat & Destillat, Kyrkogatan 17, snett mittemot domkyrkan. Kl 14.00 träffar vi vår guide för 1,5 timmes vandring vid Stadsbibliotetket, S:t Petri Kyrkogata 6, ca 100 meter från stationen. Efter vandringen bjuder Karin på kaffe och fastlagsbulle hemma hos sig.
Anmälan senast torsdagen den 4 april till Karin Bengtsson kmbengt@gmail.com eller per telefon 070-677 78 81
Kostnaden 200 kr insättes på Bg 5716-7462 SWEA Örestad ( ange namn och aktivitet )
senast den 4 april. Anmälan är bindande och kan inte enbart göras som betalning.Vi tänker på miljön och samåker i egna bilar. Är du villig att köra med din bil var vänlig och
anmäl detta vid anmälan. Körersättning med 20 kr per mil ska fördelas mellan samtliga i
bilen, gäller även föraren. Sedvanlig samåkningslista skickas till deltagarna.
Varmt välkommen !
Programgruppen