Network Menu

Tack till Gun

Gun Björklund och Laila Berggren har lämnat över ansvaret för SWEA Örestads luncher i Båstad till Maj-Lis Lindberg-Pålsson och Eva Leksell.

Vi i SWEA Örestad vill tacka er båda för ert engagemang.

Ett särskilt tack till Gun som skött luncherna i Båstad under många år med olika ”assistenter” vid sin sida.