Promenad- gruppen Swea Örestad

Nästan varje onsdag så får vi läsa några rader från Promenadgruppens äventyr, just nu skriver vår Swea Anki fantastiska små inspirerande stycken. Nästan alltid lär vi oss andra något nytt, googlar´en växt eller blir motiverade till att vandra samma sträcka som Promenadgruppen gjort. Här kommer veckans inspiration;

Så var det onsdag igen, härligt! “Promenadgruppen” sammanstrålade i “Lergökastan”, m a o Ängelholm och Hembygdsparken. Ängelholm kallas än idag för ”Lergökastan”, men lergökar var något som kom att stå i fokus först på 1900-talet, när det egentliga krukmakarhantverket och det avancerade hantverkskunnandet gått i graven. Den sista verkstan upphörde cirka 1930. Lergökarna blev den kvarvarande symbolen för staden. Gångvägen ger så vackra vyer med Rönneå. Vi njöt. Ån används flitigt av kanotister och båtentusiaster. Imponerade på vilket sätt staden har skapat miljöer för barn och besökare i området. Stannade upp på den omdiskuterade Pyttebron. Bron har fått sitt namn genom ett smeknamn på järnvägen, Pyttebanan, vilket i sin tur anspelade på en händelse där höns (“pyttor”) sprungit ut på banan. Pyttebron är en bro över Rönneå Den byggdes år 1904 som järnvägsbro för Ängelholm–Klippans Järnväg. Efter att järnvägen lades ned år 1953 används bron för gående och cyklister. Idag diskuteras om bron skall rivas och byggas för biltrafik.
Tack för trevligt sällskap! Margareta vår guide, Susan vår ständiga uppskattade ledare, Charlotte och undertecknad, Anki.