Network Menu

Medlemskap i SWEA Örestad

Du kan bli medlem i SWEA-Örestad om du:

• är svenska eller svensktalande ( behärska svenska språket)

• är kvinna  över 18 år

• är villig att verka för SWEAs ändamål

• har bott utomlands oavbrutet i minst 12 månader.

Som medlem kan du ta del av de varierande programpunkter vi erbjuder våra medlemmar under året.

Dessutom får du SWEA Internationals tidning Forum  (2 ggr/år).

Till er som har lämnat e-postadress kommer också SWEAs nyhetsbrev “SWEA-Nytt” med e-post  (6 ggr/år).

Vår medlemsavgift 2021 är 400 SEK

Blir du medlem efter den 1 september betalar du halv årsavgift. Gäller endast nya medlemmar, inte återkommande.
Ett portomedlemskap kostar SEK 200/år och kräver ett ordinarie medlemskap i annan avdelning.

Om du redan är medlem i SWEA och flyttar till en stad där det finns en SWEA-avdelning kan du flytta ditt medlemskap utan någon extra kostnad.

Om du är intresserad att bli medlem i SWEA-Örestad och vill ha mer info maila vår medlemsansvariga Jill Hilford E-post: orestad.medlem(Replace this parenthesis with the @ sign)swea.org

Medlemsavgiften betalar du till SWEA-Örestad på bankgiro 5716-7462

medlemsblankett.swea.org/2018/blankett-ny-medlem/

Välkommen!

Jill Hilford

orestad.medlem(Replace this parenthesis with the @ sign)swea.org

070-509 69 80