Network Menu

SWEA Örestads Stipendium

Stipendiet ska delas ut till någon som verkar för att öka förståelsen i Sverige för svensk kultur och svenska traditioner bland ungdomar av svensk eller utländsk bakgrund och på detta sätt minska segregationen i samhället.

Stipendiekommittén

Ann Rådström  (sammankallande)                 ann_radstrom(Replace this parenthesis with the @ sign)hotmail.com

Anna Wohl                                                     amwohl(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com

Annika Hanna                                                ahanna(Replace this parenthesis with the @ sign)live.se

Pamela Nite                                                   nitepamela(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com

Pernille Bjärum                                              pernille_bjarum.privat(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com

 

 

2020-års stipendium tilldelas Lovisa Cederström, Nyhamnsläge

Lovisa är sedan tre år tillbaka engagerad i olika integrationsprojekt i Höganäs för Friluftsfrämjandets räkning. Hon har haft familjeaktiviteter för asylsökande och nyanlända familjer, läger på Kullaberg för flickor med olika bakgrund, cykelskolor för nyanlända och mycket mer. Man vill lära de nyanlända om allemansrätten och hur viktigt det är att man hjälps åt att ta hand om naturen och inte minst träffas och öva på det svenska språket och lära sig mer om Sverige. Ett viktigt arbete för att minska segregationen i samhället. Lovisa säger också att ”Sverige ska vara platsen där du kan få vara den du är, inte där du kommer ifrån. Då måste vi mötas och naturen är en bra plats för det.”

Lovisa vill använda sitt stipendium till bl.a. fortbildning hos The National Association for Interpretation (NAI), som utbildar naturvägledare från hela världen.

Vi önskar henne stort lycka till i hennes fortsatta viktiga engagemang med integrationen och andra viktiga framtidsprojekt.

Vi hade en lunch den 30 januari på Restaurang Bryggan i Höganäs

 

2018-års stipendium tilldelas Pernilla Ahlström, Höganäs

Utdelningen av stipendiet ägde rum den 25 juli på SWEA Örestads traditionella sommarlunch i Båstad.

Pernilla Ahlström arbetar i Höganäs kommun som simlärare, babysiminstruktör, vattenträningsledare samt utbildare inom dessa kategorier. Hon har ägnat hela sitt yrkesverksamma liv åt att på olika sätt utbilda och hjälpa unga människor oberoende av nationalitet, diagnos eller ålder. Att våga möta en ny värld, seder och bruk, våga hitta sina styrkor och utmaningar var målsättningen. Hon har speciellt engagerat sig i integration av muslimska invandrare, såväl ungdomar som kvinnor och barn.

 

2016-års stipendium tilldelades llze Stala Stegö, Helsingborg

Stipendiaten2 2016

Utdelningen av stipendiet ägde rum den 27 juli på SWEA Örestads traditionella sommarlunch i Båstad.

llze Stala Stegö är en utomordentligt välrenommerad körledare. Hennes arbete som körledare har rönt uppskattning runt om i hela vårt land men även internationellt har Ilze vunnit flera utmärkelser.

Körsång har djupa rötter i svensk kultur men också i andra kulturer. Att umgås och sjunga tillsammans är viktigt, sången förenar oss människor. Det är inte självklart att dagens unga organiserar sig och sjunger tillsammans såsom tidigare generationer gjort, därför är det viktigt att inspirera och förena just ungdomar till möten genom körsången.

Ilzes strävan att jobba med särskild inriktning på ungdomar grundar sig i en tanke att vi lever i en tid då musikens språk blir allt viktigare och att unga människor genom det gemensamma mötet i musiken skall lära känna sig själva och andra.

Ilze arbetar som körledare i Gustav Adolfs församling, en del av Helsingborg med en hög andel invandrare. Hennes ambition är att stimulera just ungdomar med utländsk bakgrund/nyanlända att delta i körsångsverksamheten”.

 

2015-års stipendium tilldelas Gunilla Eklöf, Helsingborg.

9

Utdelningen av stipendiet ägde rum den 29 juli på SWEA Örestads traditionella sommarlunch i Båstad.

Gunilla arbetar på Tornérhjelms förskola, som bokpedagog och har startat förskolebiblioteket

Bokslukarna. På skolan är 96 % av eleverna flerspråkiga och de har idag tillgång till ca 2000

böcker på 22 olika språk.

http://www.helsingborg.se/tornerhjelmsforskola/tornerhjelms-forskola-i-helsingborg/om-oss/forskolebibliotek/

 

2014-års stipendium tilldelas Johanna Salama, Helsingborg

stipendiat

Utdelningen av stipendiet ägde rum den 23 juli på SWEA Örestads traditionella sommarlunch i Båstad.
Årets stipendiat driver en ideell förening FreeZone. Föreningen verkar för ett jämställt samhälle där varje barn och ungdom känner sitt eget värde, är medveten om sina styrkor och ges resurser att leva i frihet med aktiva livsval.

Man driver stärkande verksamhet för alla tjejer i åldern 13-20 år med fokus på att även nå dem som lever med ett begränsat livsutrymme.

Länk till FreeZone: www.freezone.nu

 

TIDIGARE STIPENDIATER

2013 Ingrid Hauggaard för ”start av projekt där ungdomar, med fokus på självledarskap, träffas ett par gånger i månaden för en skapande verksamhet”.

Stipendiat