Våra luncher i SWEA Örestad

LUNCHERNA I BÅSTAD

Luncherna kommer att vara enligt följande:

SEPTEMBER

15/9

TID

kl. 13.00 om inte något annat anges.

Anmälan till luncherna sker senast 2 dagar före lunchen till:

Eva Leksell

tel. 070-878 32 05

eller

Maj-Lis Lindberg-Pålsson

tel. 070-603 80 30